Φωτογραφίες

Ορκωμοσία
Ορκωμοσία Νοέμβριος 1965
Ομιλών 1
Ομιλών 1
Προεδρέυων
Προεδρεύων
Ομιλών 2
Ομιλών 2
files
Τρίμηνο Φοιτητών 1983
τρίμηνο φοιτητών 2008
Τρίμηνο Φοιτητών 2008
Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό 1992
Βιβλία μου
Τα βιβλία μου

Βιβλία μου που κυκλοφορούν

Βιβλίο Η πόλη μας κτλ
Η πόλη μας κι εμείς άλλοτε και τώρα. Θεσσαλονίκη 1941-2005. Εκδ. Univ. Studio Press
Χρονογραφήματα ενός γιατρού. Εκδ. Univ. Studio Press
βιβλίο Οικογένεια Μπαρλαμπά
Οικογένεια Μπαρλαμπά (Μυθιστόρημα). Εκδ. Univ. Studio Press
Κλινική εξέταση και διάγνωση (επιμέλεια μετά των Μ. Σιών και Γ. Γιαν­νό­γλου). Εκδ. Univ. Studio Press
Βιβλίο Χρονογραφήματα - δοκίμια
Χρονογραφήματα και Δοκίμια. Μεταξύ αστείου και σοβαρού. Εκδ. Εχέδωρος εκδοτική
Layout 1
Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 1897-1941, Α΄ τόμος. Εκδ. Univ. Studio Press
Βιβλίο Ιστορία τ Β
Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 1942-1967, Β΄ τόμος 2017. Εκδ. Univ Studio Press