Φωτογραφίες μας

ΔΚ φοιτητής Α έτους ιατρικής
Η Πηνελόπη Κεραμιδά, μετέπειτα έγινε Καραμήτσου, σε φωτογραφία φοιτητικής ταυτότητας 18 ετών